с.Малорад
Архив

Контакти

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”
с.Малорад
ул.Петър Къчев 8
0879 803 703 – директор
0879 803 714 – пом.директор
E-mail: ou_kim68@abv.bg