с.Малорад
Архив

Поверителност

oie_PH575h0iaVPW

 

Защита на личните данни на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Малорад съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).